PRODUIT AJOUTÉ!

S13.Univers sashimi

1 soupe, 1 salade, 1 riz
20 sashimi mixte

16.50 €