PRODUIT AJOUTÉ!

S11.Plaisir

1 soupe, 1 salade, 1 riz
15 sashimi mixte,
4 sushi

16.50 €